مجتمع مسکونی جناب آقای شکیب
الگانت تیتانیوم
طراح : سرکار خانم لطفی زاده و سرکار خانم شیخ امیری
مجتمع مسکونی سپند
الگانت شیشه سفید
طراح : جناب آقای قطبی
مجتمع مسکونی جناب آقای خان بابایی
آنتیک طلایی برنز
مجتمع مسکونی میلان
الگانت شیشه سفید
مجتمع مسکونی جناب آقای بهرامی
الگانت شیشه سفید
طراح : جناب آقای موسی پناه
مجتمع مسکونی جناب آقای حاج محمدی
الگانت شیشه مشکی
بام مرکزی
ایکس کلس XCLASS شیشه مشکی
طراح : فرزاد دلیری
مجتمع تجاری ساناسنتر
ایکس کلس XCLASS شیشه مشکی
مجتمع مسکونی حسنی

مجتمع مسکونی صفری
آنتیک
مجتمع مسکونی پوریان
الگانت کلس
مجتمع مسکونی ممقانیان
ایکس کلس
آرشیتکت:جناب آقای ادموند زرگریان
مجتمع مسکونی رحیمی

آرشیتکت:جناب آقای رحیمی
مجتمع مسکونی کریم زاده

آرشیتکت:جناب آقای شاه حسینی
مجتمع مسکونی الله یاری

مجتمع مسکونی نادر و حکیمی

آرشیتکت:سرکار خانم شادی سید ثقا
مجتمع مسکونی فضل اللهی
آنتیک برنز
آرشیتکت:جناب آقای غلام پور
مجتمع مسکونی عزیزی
کالکشن آنتیک
مجتمع مسکونی

آرشیتکت:جناب آقای بلوچی
برج باران

آرشیتکت:جناب آقای آبدینی
مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی حاج میرزا
الگانت گلس مشکی
آرشیتکت:امید قلام پور
مجتمع مسکونی ارجمندی

آرشیتکت:جناب آقای ارجمندی
مجتمع مسکونی حجتی
الگانت طلایی
آرشیتکت:جناب آقای داوودی
مجتمع مسکونی ظفرخواه
آنتیک برنز
مجتمع مسکونی آرمین وفایی

آرشیتکت:جناب آقای ماکویی مجدی وفایی و خانم عزیمی
مجتمع مسکونی عسلگو

مجتمع مسکونی عشق ابادی

آرشیتکت:جناب آقای فرزاد دلیری
مجتمع مسکونی عشق ابادی

آرشیتکت:جناب آقای فرزاد دلیری
مجتمع مسکونی اوزگولی

آرشیتکت:جناب آقای ساعدی
پروزه آرمانی
آنتیک برنز
آرشیتکت:جناب آقای محمودی و دارابیان
بام سپند
الگانت گلس
آرشیتکت:جناب آقای قطبی
بام راد
ایکس کلس گلس
آرشیتکت:جناب آقای فرزاد دلیری
بام عرفان
ایکس کلس گلس
آرشیتکت:جناب آقای فرزاد دلیری
پروژه امپراتور مهر

مجتمع مسکونی قجر عظیمی

مجتمع مسکونی گلفشان
الگانت گلس
برج های دوقلو

پروژه مژده
کالکشن آنتیک
آرشیتکت:جناب آقای فرزاد دلیری
مجتمع مسکونی ظقرقندی
الگانت طلایی
آرشیتکت:جناب آقای فرزاد دلیری
سانا سنتر
ایکس کلس
آرشیتکت:جناب آقای افشین قطبی
مجتمع مسکونی
کالکشن الگانت
مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

مجتمع مسکونی

پروژه نارپاد
آنتیک برنز
مجتمع مسکونی نخعی
آنتیک برنز طلایی
مجتمع مسکونی نخعی
آنتیک برنز
مجتمع مسکونی مرادی
آنتیک برنز
مجتمع مسکونی مهرگان
آنتیک برنز
آرشیتکت:جناب آقای موسی پناه
مجتمع مسکونی معسودنیا
آنتیک برنز
مجتمع مسکونی خسرو پناه
الگانت گلس سفید
مجتمع مسکونی گودرزی
آنتیک سیلور
آرشیتکت:جناب آقای شادانلو و گروه دریای نور
مجتمع مسکونی قهرمان
الگانت گلس مشکی
آرشیتکت:جناب آقای فرزاد دلیری
ساختمان فلاح
آنتیک برنز
ساختمان دانشور
آنتیک سیلور
ساختمان دانشور
آنتیک برنز
ساختمان بهکام
کالکشن آنتیک
بام نسرین
ایکس کلس گلس
گروه ساختمانی بام