کلید و پریز مدل اکس وان

کلید دوپل لمسی

​ولتاژ ورودی: 220 تا 250 ولت  
بیشترین جریان خروجی : ۳ آمپر
​​​​​​​تعداد خروجی:۲
ابعاد بر روی دیوار :160x90*9میلی متر
​​​​​​​دسته بندی:کلید تاچ 

کلید چهارپل لمسی

​ولتاژ ورودی: 220 تا 250 ولت  
بیشترین جریان خروجی : ۳ آمپر
تعداد خروجی:۴
ابعاد بر روی دیوار :160x90*9میلی متر
​​​​​​​دسته بندی:کلید تاچ 

کلید شش پل لمسی

کلید هشت پل لمسی

​ولتاژ ورودی: 220 تا 250 ولت  
بیشترین جریان خروجی : ۳ آمپر
​​​​​​​تعداد خروجی:۶
ابعاد بر روی دیوار :160x90*9میلی متر
​​​​​​​دسته بندی:کلید تاچ 

​ولتاژ ورودی: 220 تا 250 ولت  
بیشترین جریان خروجی : ۳ آمپر
تعداد خروجی:۸
ابعاد بر روی دیوار :160x90*9میلی متر
​​​​​​​دسته بندی:کلید تاچ