کلید و پریز -کلید صلیبی و کاربرد این نوع کلید

اسم کلید تک پل و دو پل زیاد شنیده می‌شود و معمولا هم افراد با کاربرد آن‌ها آشنایی نسبی ایی دارند. اما نوع صلیبی آن کمتر به گوش خورده است. ما در این مطلب شما را این نوع آشنا می‌کنیم 

کلید صلیبی  یا کراس(cross) کلیدی است که برای روشن و یا بالعکس خاموش کردنِ یک یا چند لامپ یا حتی وسایل برقی دیگر از چند نقطه استفاده می‌شود و با این کاربرد می‌توان گفت: چنین کلیدی می‌تواند فوق العاده باشد.

فرز کنید یک مدار را میخواهید از سه جا یا بیشتر کنترل کنید .
در چنین شرایطی استفاده از کلید صلیبی مشکل کنترل توسط چند کلید را حل خواهد کرد.
همانطور که میدانید در کنترل یک لامپ یا مصرف کننده یک سر آن به نول و سر دیگر آن که لاین یا فاز میباشد توسط کلید برق کنترل میشود .
کار کلید صلیبی همانند تبدیل ،توالی روشن و خاموش کردن ها را تغییر میدهد و اگر برای مثال چراغ روشن است آنرا خاموش و اگر خاموش است آنرا روشن می کند و این امر مستقل از جهت کلید میباشد.

اما اگر از این نوع استفاده می‌کنید باید چند نکته را هم رعایت کنید:

یادتان باشد در مدار کشی این نوع، باید در ابتدا و انتهای مدارتان از کلید تبدیل استفاده کنید.

از دو پیچی که در چنین کلیدی وجود دارد به کلید تبدیل و از دو پیچ دیگرش هم به کلید تبدیل بعدی اتصال دهید.

دقت کنید پیچ‌ها با هم ارتباط نداشته باشند در اینجا می‌توانید از اهم متر برای اطمینان استفاده کنید.

دو نوعِ کلید صلیبی دیگر هم وجود دارد که به آن موازی و متقاطع می‌گویند. گرچه عملکردشان یکسان است اما، از جنبه‌ی سیم کشی متفاوت هستند. به همین علت نحوه سیم کشی درست آن‌ها بسیار مهم است.
کلید و پریز - کلید صلیبی یا کراکس یا کراس